Broken Reed Projects

2004. München, Duitsland

Het Nederlandse polderlandschap kent, sinds de molens die de polders droogmaalden, weinig architectonische innovatie. 

Het licht gebroken riet doet denken aan de uitrusting van de Nederlandse binnenvaart en een bijzondere band tussen lucht, water, riet, beeldhouwkunst en architectuur.

De gebroken riet projecten maken gebruik van het concept van het micro compact home (mch), dat werd ontwikkeld aan de Technische Universiteit van München. Een minimale leefeenheid van 2,55 x 2,55 x 2,55 meter vormt het onderkomen voor de vier fundamentele woonfuncties; eten, slapen, werken en hygiëne. Het ontwerp richt zich op de functionele aspecten zoals flexibiliteit van het bestemmingsplan, gebruiksgemak, veranderlijkheid alsook een ruimtelijke belang, het gebruik van lichte materialen, binnen-buiten-elementen en publiek-private ruimtes. 

Een samenwerking van:

Marijke de Goey, Amsterdam
Richard Horden, Londen
Lydia Haack, München

  • brokenreed 220
  • manquette02 220