Tender Lines

2016. Lewin, Pauline & Maurits Schmidts (eds)

Het kunstenaarsleven van Marijke de Goey heeft met de vragen van opdrachtgevers, haar levensopvatting en haar verrassende invallen een grote verscheidenheid aan kunstwerken opgeleverd.

Dit boek geeft een overzicht in drie groepen: de kleinere kunstwerken, de beide grote werken in Nieuw Zeeland en de monumentale beelden in de ruimtelijke omgeving. Marijke heeft veel opmerkelijke kunstwerken gemaakt, twee- en driedimensionaal, die echter alle eenzelfde denkraam verraden: een zeer onaardse wijze van denken, uitgedrukt in een abstracte geometrie. Persoonlijkheid, kunstwerken en processen zijn zeer met elkaar verbonden.

  • tenderlines